Cele strategiczne Spółki

Główne cele i kierunki strategiczne działalności Śląskiego Rynku Hurtowego OBROKI Sp. z o.o. (dawniej Centrum Handlu Hurtowego Sp. z o.o.) są nakierowane na zachowanie dotychczasowej efektywności gospodarowania, dywersyfikacji działalności handlowej oraz utrwaleniu wizerunku i wzmocnieniu pozycji rynkowej Spółki, przy założeniu realizacji zaplanowanych zamierzeń:

 • Utworzenie rynku regionalnego pod nazwą Śląski Rynek Hurtowy, który będzie uzupełnieniem istniejącego rynku spożywczego o rynek nieprzetworzonych produktów rolnych;
 • Inwestycje w zaawansowane rozwiązania informatyczne, modernizacja infrastruktury techniczno-sprzętowej, wdrożenie nowych narzędzi systemowych wspierających działalność handlową operatorów i pracowników Śląskiego Rynku Hurtowego OBROKI Sp. z o.o.;
 • Przygotowanie hali dla przedstawicielstw firm zagranicznych oferujących tradycyjne produkty ze swoich krajów;
 • Wprowadzenie nowych elementów wizualizacji Spółki i intensywna promocja marki OBROKI;
 • Optymalizacja powierzchni sprzedażowej, organizacja pracy Spółki w duchu ciągłego samodoskonalenia, a co się z tym wiąże – nieustanne podnoszenie jakości oferowanych usług i produktów.

Czynniki decydujące o pozycji konkurencyjnej Spółki

Mocne strony

 • Prowadzenie działalności w miejscu o wieloletnich tradycjach handlu hurtowego;
 • Ponad 90% wykorzystanie powierzchni przeznaczonej pod wynajem;
 • Satysfakcjonująca dochodowość działalności umożliwiająca finansowanie ze środków własnych odtworzeniowych wydatków inwestycyjnych;
 • dobrze zorganizowana obsługa ruchu pojazdów na obecnym terenie Śląskiego Rynku Hurtowego OBROKI Sp. z o.o. (szerokie drogi, łatwy dojazd do hal, łatwy załadunek i wyładunek, dogodne dla klientów godziny pracy);
 • Stabilność oferty i uwrażliwienie na potrzeby klienta.

Szanse

 • Decyzje władz lokalnych w sprawie budowy drogi – łącznika – pomiędzy centrum Chorzowa a autostradą A4 przecinającego Drogową Trasę Średnicową oraz biegnącego w sąsiedztwie obecnych terenów Śląskiego Rynku Hurtowego OBROKI  Sp. z o.o.;
 • Bliskość Euroterminala w Sławkowie, który w niedalekiej przyszłości może stanowić główny punkt dystrybucji na Polskę i Europę Zachodnią żywności importowanej z Ukrainy.

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię plików cookies. Jeśli akceptujesz ją, kliknij "Akceptuję". Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close