Poszukiwany: „Pełnomocnik Zarządu do spraw promocji, budowy marki i realizacji projektów specjalnych”
Data wystawienia: 2020-01-24
Ogłasza: Śląski Rynek Hurtowy OBROKI Sp. z o.o.

Oferujemy:

możliwość rozwoju (szkolenia, kursy),
pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku od ponad 25 lat,
atrakcyjne, terminowo regulowane wynagrodzenie,
zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (8h/dziennie od poniedziałku do piątku),
prywatną opiekę medyczną,
kartę MultiSport.

Wymagania:minimum trzy lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym;
znajomość rynku nieruchomości (mile widziane);
umiejętności analitycznych i negocjacyjnych;
umiejętności pracy w zespole i pod presją czasu;
doskonałych zdolności komunikacyjnych.

Podstawowe obowiązki:

Bezpośredni przełożony – Prezes Zarządu

 1. Podstawowe obowiązki zleceniobiorcy:

Pracownik/zleceniobiorca komórki organizacyjnej jest zobowiązany do przestrzegania przepisów zawartych w Regulaminie Organizacyjnym i Regulaminie Pracy Śląskiego Rynku Hurtowego OBROKI Sp. z o.o.w Katowicach oraz odpowiada za prawidłową i terminową realizację przydzielonych mu funkcji i zadań. Pracownik/Zleceniobiorca realizuje inne polecenia bezpośredniego przełożonego lub wskazanej osoby wyznaczonej przez zleceniodawcę .

Szczegółowe obowiązki:

Realizacja zadań zleconych przez Zarząd w zakresie:

– promocji, budowy marki i realizacji projektów specjalnych

 2. Podejmowanie działań na rzecz rozpoznawalności firmy i budowy trwałej pozycji rynkowej- pomoc w współtworzeniu i realizacji polityki marketingowej firmy w otoczeniu zewnętrznym poprzez :

– opracowywanie i wdrażanie strategii promocyjnych i rozwojowych

– budowa, kreowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku firmy

– budowa relacji medialnych

3. Ścisła współpraca i uzgodnienia działań marketingowych z działem Handlowym DH i działaniami trade marketingu w dziale Marketingu DM wspierające sprzedaż.

4. Aktywne poszukiwanie szans i okazji biznesowych poprzez:

– analiza kierunków rozwoju oraz inicjowanie projektów rozwojowych

– analiza możliwości wykorzystania środków rozwojowych i programów  specjalnych dedykowanym firmom przez agendy rządowe oraz instytucje unijne

– wsparcie w zakresie analizy kierunków rozwoju, oceny ryzyka oraz trwałych korzyści rynkowych

– wsparcie merytoryczne w zakresie współpracy z samorządem, związkami komunalnymi i stowarzyszeniami gospodarczymi w zakresie budowy marki i realizacji projektów rozwojowych.

5. Dbanie o pozytywny wizerunek Spółki.

Uprawnienia :

– Korzystanie z dostępnych środków do komunikowania się z pracownikami i klientami ŚRH OBROKI Sp. z o.o.

Odpowiedzialność za:

 1. Powierzony sprzęt i narzędzia
 2. Ochronę informacji występującej w spółce
 3. Przestrzeganie obowiązujących przepisów
 4. Przestrzeganie przepisów BHP I P.POŻ oraz instrukcji stanowiskowych

Oferty będą przyjmowane do 31.01.2020. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 3 lutego, a wybrani kandydaci w dniu 31.01.2020 zostaną telefonicznie poinformowani o kwalifikacji do kolejnego etapu rekrutacji.

Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres info@obroki.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Śląski Rynek Hurtowy OBROKI Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Śląski Rynek Hurtowy OBROKI Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Obroki 130. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Poszukiwany: Dyrektor Działu Handlowego
Data wystawienia: 2020-01-24
Ogłasza: Śląski Rynek Hurtowy OBROKI Sp. z o.o.

Oferujemy:

możliwość rozwoju (szkolenia, kursy),
pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku od ponad 25 lat,
atrakcyjne, terminowo regulowane wynagrodzenie,
zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (8h/dziennie od poniedziałku do piątku),
prywatną opiekę medyczną,
kartę MultiSport.

Wymagania:
minimum trzy lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym;
znajomość rynku nieruchomości (mile widziane);
umiejętności analitycznych i negocjacyjnych;
umiejętności pracy w zespole i pod presją czasu;
doskonałych zdolności komunikacyjnych.

Szczegółowe obowiązki:

 1. Koordynowanie prac podległych pracowników zgodnie z zakresem obowiązków, dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa ich pracy.
 2. Sporządzanie umów dotyczących najmu stanowisk handlowych, magazynowych, powierzchni ekspozycyjnych, reklamowych i innych, które stanowią podstawę przychodów Spółki.
 3. Ocena formalno – prawna podmiotów, z którymi Spółka zawiera umowy najmu i inne.
 4. Zabezpieczanie płatności w postaci pobrania kaucji, złożenia weksla lub gwarancji bankowej.
 5. Rozwiązywanie umów zgodnie z przyjętymi warunkami, rozliczanie należności i ich egzekwowanie.
 6. Terminowe fakturowanie usług świadczonych przez ŚRH Sp. z o.o.
 7. Analizowanie zgodności wystawionych faktur czynszowych z zawartymi umowami.
 8. Analizowanie odczytów zużycia mediów. Współpraca w zakresie prawidłowości dokonywanych wpisów  z Działem Technicznym i Zarządzania Majątkiem.
 9. Przyjmowanie zgłoszeń na wynajem powierzchni handlowych, biurowych i innych.
 10. Aktywne pozyskiwanie nowych Klientów na wynajem powierzchni handlowych, biurowych i innych.
 11. Prowadzenie korespondencji z klientami ŚRH OBROKI SP. z o.o.
 12. Udzielanie wyczerpującej informacji klientom oraz przyjmowanie uwag i propozycji.
 13. Przekazywanie istotnych uwag i podjętych decyzji dyrektorowi Działu handlowego
 14. Aktualizowanie zbiorów danych, archiwizowanie ich i dokumentów zgodnie z wymogami prawa.
 15. Sporządzanie ocen bieżących płatności i na tej podstawie proponowanie wniosków dla zabezpieczenia    interesów  ŚRH Sp. z o.o.
 16. Współpraca z  Działem Księgowości w sprawie przeterminowanych płatności.
 17. Koordynacja spraw związanych z elektronicznym przetwarzaniem danych.
 18. Współudział w opracowywaniu planów i programów działalności Spółki.
 19. Monitorowanie wskaźnika wykorzystania powierzchni handlowo – magazynowej oraz analizowanie efektywności działalności handlowej.
 20. Niedopuszczanie do zakłóceń i zagrożeń pracy, szybkie powodowanie usuwania przyczyn zagrożeń z chwilą ich powstania.
 21. Dbałość o przejrzystość i ład w systemie przechowywania umów aktualnych i rozwiązanych oraz innych dokumentów.

Oferty będą przyjmowane do 31.01.2020. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 3 lutego, a wybrani kandydaci w dniu 31.01.2020 zostaną telefonicznie poinformowani o kwalifikacji do kolejnego etapu rekrutacji.

Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres info@obroki.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Śląski Rynek Hurtowy OBROKI Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Śląski Rynek Hurtowy OBROKI Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Obroki 130. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Poszukiwany: Pracownik budowlany
Data wystawienia: 2018-12-01
Ogłasza: Śląski Rynek Hurtowy OBROKI Sp. z o.o.

Poszukujemy pracowników branży budowlanej z doświadczeniem w jednej lub w kilku specjalnościach wymienionych poniżej:
zbrojenie i układnie betonu;
tynkowanie maszynowe wewnętrznych ścian;
wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych;
spawanie elektryczne i gazowe;Wymagania:doświadczenie w pracach budowlanych,
umiejętności pracy zespołowej,
mile widziane uprawnienia obsługi wózka widłowego, uprawnienia SEP min. 1kV (powyżej 1kV), doświadczenie w zarządzaniu małymi brygadami.

Oferujemy:

możliwość rozwoju (zdobywanie uprawnień),
pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku od ponad 25 lat,
terminowe regulowanie wynagrodzeń,
zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (8h/dziennie od poniedziałku do piątku),
prywatną opiekę medyczną,
kartę MultiSport.

Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres info@obroki.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Śląski Rynek Hurtowy OBROKI Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Śląski Rynek Hurtowy OBROKI Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Obroki 130. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Praca w Polsce

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię plików cookies. Jeśli akceptujesz ją, kliknij "Akceptuję". Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close