Śląski Rynek Hurtowy OBROKI w związku z rozwojem obiektu oraz troską o ekologię, poszukuje wykonawcy instalacji fotowoltaicznej na dachu hal magazynowo-handlowych. Szczegółowa koncepcja oraz warianty współpracy poniżej:

Wariant 1: Dostawa kompletnej instalacji fotowoltaicznej:

160 paneli fotowoltaicznych;

Inwerter sieciowy;

Stelaż i system mocujący do poszycia dachu;

Osprzęt niezbędny do prawidłowego montażu instalacji.

Montaż instalacji solarnej, tj. m.in.:

  • Dostosowanie i zamontowanie stelaży mocujących panele fotowoltaiczne na dachu przeznaczonym pod inwestycję (w tym zabezpieczenie poszycia przed ewentualnym przeciekaniem);
  • Montaż paneli fotowoltaicznych, inwerterów sieciowych, zabezpieczeń oraz połączeń elektroenergetycznych przedmiotowej instalacji;
  • Przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej w granicach uprawnień właściciela nieruchomości, po przeprowadzeniu uzgodnień z miejscowym Operatorem Sieci Energetycznych.

Wariant 2:

1) Przygotowanie szczegółowego modelu finansowego oraz analizy technicznej w celu określenia optymalnej mocy instalacji, miejsca jej usytuowania, możliwości odsprzedaży energii oraz preferencyjnych źródeł finansowania dla przedmiotowej inwestycji. Całość modelu będzie dostosowana do możliwości i preferencji finansowych Inwestora;

2) Przygotowanie kompletnej dokumentacji i prowadzenie postępowania w imieniu Mocodawcy o uzyskanie decyzji o indywidualnych warunkach zabudowy;

3) Przygotowanie kompletnej dokumentacji i prowadzenie postępowania w imieniu Mocodawcy o uzyskanie promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, w tym przygotowanie pełnej projekcji finansowej przedmiotowego przedsięwzięcia;

4) Przygotowanie kompletnej dokumentacji i prowadzenie postępowania w imieniu Mocodawcy o uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej przed lokalnym operatorem dystrybucyjnym, w tym przygotowanie projektu elektrycznego instalacji fotowoltaicznej;

5) Przygotowanie kompletnej dokumentacji i prowadzenie postępowania w imieniu Mocodawcy o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia przed Prezydentem Miasta Katowice w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem

6) Przygotowanie kompletnej dokumentacji i prowadzenie postępowania w imieniu Mocodawcy o uzyskanie pozwolenia na budowę w tym przygotowanie projektu budowlanego instalacji fotowoltaicznej;

7) Przygotowanie kompletnej dokumentacji i prowadzenie postępowania w imieniu Mocodawcy o przyznanie zewnętrznych, preferencyjnych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia (m.in. dla programów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, czy środków własnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach), w tym przygotowanie pełnego studium wykonalności;

8) Przygotowanie kompletnej dokumentacji i prowadzenie postępowania w imieniu Mocodawcy o uzyskanie preferencyjnej ceny sprzedaży wyprodukowanej energii z OZE w ramach systemu aukcyjnego przed Prezesem Urzędu Regulacji Energii lub też włączenie instalacji w funkcjonujący w przedsiębiorstwie model wewnętrznego obrotu energią.

Oferty dotyczące współpracy proszę składać:

  • pocztą elektroniczną: info@obroki.pl
  • telefonicznie: 32 359 41 00
  • osobiście: Budynek Zarządu, ul. Obroki 130, Katowice

 

Obroki szukają wykonawcy instalacji fotowoltaicznej

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię plików cookies. Jeśli akceptujesz ją, kliknij "Akceptuję". Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close