Śląski Rynek Hurtowy OBROKI sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na stworzenie koncepcji wraz z opracowaniem projektu wykonawczego architektury krajobrazu Spółki w obiekcie przy ul Obroki 130 w Katowicach. Od wykonawcy oczekuje się ujęcia następujących elementów:

  1. kompleksową analizę terenu Spółki, pod kątem wprowadzenia i ożywienia istniejącej powierzchni czynnej biologicznie;
  2. zaprojektowania rabat oraz gatunków roślin ozdobnych wkomponowanych
    w istniejącą infrastrukturę drogową w sposób nieutrudniający jej codzienne funkcjonowanie;
  3. wkomponowania projektowanej powierzchni czynnej biologicznie do już istniejącej (zlokalizowanej wzdłuż ściany bocznej Hali nr 1);
  4. zaprojektowania systemu automatycznego nawadniania projektowanej powierzchni czynnej biologicznie.

 W koncepcji oraz projekcie powinny się również zawierać informacje dotyczące strony technicznej, takiej jak np.:

–    usunięcie asfaltu wraz z podbudową,

–    osadzenie krawężników drogowych,

–    osadzenie ekranów przeciwkorzennych,

–    wypełnienie rabat żyznym podłożem,

–    wykonanie nasadzeń,

–    wyłożenie rabat agrowłókniną,

–    wykonanie systemu nawadniania liniami kroplującymi,

–    ściółkowanie rabat żwirem.

Zakres opracowania:

Oferty należy przesyłać na adres e-mailowy info@obroki.pl lub złożyć
w sekretariacie Spółki
do dnia 31-03-2021 r.

Jednocześnie zastrzegamy prawo do odwołania lub zakończenia konkursu bez wyłonienia wykonawcy w każdym momencie trwania naboru ofert.  

Konkurs ofert – projekt architektury krajobrazu

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię plików cookies. Jeśli akceptujesz ją, kliknij "Akceptuję". Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close