• 1 Všeobecné podmínky

Účelem této Politiky ochrany osobních údajů je zajistit bezpečnost každého uživatele webu. Používání  webu znamená souhlas s podmínkami Politiky ochrany osobních údajů. 

Výklad pojmů použitých v Politice ochrany osobních údajů:  
a) Uživatel – fyzická osoba, která navštíví web,
b) Správce – správcem údajů je Śląski Rynek Hurtowy OBROKI Sp. z o.o.  se sídlem v Katowicích, VČP: 6342355985, IČ: 276708558
c) Web – internetové stránky s adresou www.obroki.pl
d) Politika ochrany osobních údajů – tento dokument.

Dále v textu je pojem „Uživatel” uváděn jako „Vy”,  „Správce” – „My”. Pojem GDPR znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 95/46/ES.

Správce doporučuje používat nejnovější verze internetových prohlížečů. V případě používání uživatelem starších verzí prohlížečů nebo/a jiných než nejnovější, které jsou dostupné, správce nezaručuje správné fungování webu.

  • 2 Správce osobních údajů

Údaje, včetně osobních údajů, jsou získávány od uživatelů pomocí formulářů během návštěvy webu. 

Zpracováváme osobní údaje, jako: jméno a příjmení, název firmy, e-mail, telefonní číslo.

Osobní údaje jsou zpracovávány:
a) v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů,
b) v souladu s Politikou ochrany osobních údajů,
c) v rámci a za účelem dle souhlasu, který jste udělili na webu,
d) v rámci a za účelem nezbytným pro opodstatněné zpracování na základě některého z právních titulů, a zpracování neporušuje práva ani svobodu osob, kterých se týkají.

Každá osoba, které se údaje týkají (pokud jsme jejich správcem), má právo na přístup k údajům, na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo vznést námitku, podat stížnost u dozorového úřadu.

Kontakt na osobu, která dohlíží na zpracování osobních údajů správcem: info@obroki.pl

Vyhrazujeme si právo zpracovávat Vaše osobní údajů do doby zrušení souhlasu, avšak nejdéle po dobu 90 dnů.

Výmaz osobních údajů může nastat v důsledku zrušení souhlasu nebo vznesení právně přípustné námitky proti zpracování osobních údajů.

Vyhrazujeme si právo zpracovávat Vaše osobní údaje po zrušení souhlasu pouze v rozsahu a za účelem uplatnění případných nároků u soudu nebo na základě tuzemských, unijních nebo mezinárodních předpisů.

  • 3 Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů probíhá v souladu s platnými právními předpisy, osobní údaje jsou uschovány na zabezpečených serverech.

Ctíme právo na soukromí a chráníme osobní údaje. Za tímto účelem používáme mj. bezpečný protokol kódování při používání webu.

Osobní údaje uvedené na webu jsou důvěrné a jsou skryté třetím osobám, s výjimkou správce a osob oprávněných správcem.

Správce nezpřístupní osobní údaje jiným subjektům, kromě oprávněných na základě právních předpisů.

Osobní údaje zpracovávají osoby námi oprávněné nebo zpracovatelé, s kterými úzce spolupracujeme.

Prohlašujeme, že poskytujeme dostačující záruky ohledně použití technických a organizačních prostředků, aby zpracování splňovalo požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 95/46/ES (dále „GDPR”) a chránilo práva osob, kterých se údaje týkají.

Prohlašujeme, že:
a) zpracováváme osobní údaje výhradně na prokazatelný pokyn návštěvníka webu, to se týká i předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci – pokud nám tuto povinnost neukládají právní předpisy EU nebo členské země
b) zajišťujeme, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly dodržovat mlčenlivost,
c) uplatňujeme všechny prostředky v souladu s čl. 32 GDPR,
d) dodržujeme podmínky při využívání služeb jiného zpracovatele, dle čl. 28 odst. 2 a 4 GDPR,

  • 4  Informace o souborech cookies

Náš web používá cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou zasílány serverem www a uschovány v programu prohlížeče na počítači. Když se prohlížeč opět spojí se stránkami, web ihned rozpozná druh zařízení, z kterého se uživatel připojuje. Parametry umožňují odečet informací pouze na serveru, který je vytvořil. Cookies usnadňují používaných dříve navštívených webů.

Shromážděné informace se týkají IP adresy, typu používaného prohlížeče, jazyka, operačního systému, poskytovatele internetových služeb, informací o datu a době, lokalitě, a informací odesílaných na web přes kontaktní formulář.

Cookies, které jsou zpracovány, provádějí rozbor anonymních informací ohledně používání webu. Cookies pomáhají zlepšovat funkčnost webu a přizpůsobit očekáváním a potřebám návštěvníků webu. Cookies shromažďují anonymní informace, zaznamenávají tendence webu bez identifikace jednotlivých osob. Analytické nástroje používají vlastní cookies k rozboru činností návštěvníků. Tyto cookies slouží k uschování informací, např. čas zahájení prohlížení, zda návštěvník v minulosti navštívil web, z jakého jiného webu se sem dostal, jaké má rozlišení na svém monitoru, jak se na webu pohybuje apod.

Každá osoba, která si prohlíží web, může v nastavení svého prohlížeče řídit cookies. Pokud nechcete cookies používat, můžete znemožnit ukládání cookies na svém zařízení nebo uložené soubory trvale odstranit. Informujeme, že to může mít za následek zhoršení funkčnosti webu z důvodu nemožnosti odečtu informací na základě cookies.

Na našem webu používáme následující soubory cookies:
a) vyžadované – umožňují využívat služby dostupné na webu, např. ověření v rámci webu;
b) soubory cookies, které slouží k zajištění bezpečnosti, např. odhalují zneužití v rámci ověření na webu;
c) výkonnostní – umožňují shromažďování informací ohledně způsobu používání webových stránek;
d) funkční – umožňují „pamatování” nastavení uživatele a personalizaci, např. v rámci zvoleného jazyka nebo regionu, z kterého pochází uživatel, velikost písma, vzhled internetových stránek apod.;
e) cílení reklam – umožňují doručovat uživateli reklamy přizpůsobené zájmům uživatele.

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię plików cookies. Jeśli akceptujesz ją, kliknij "Akceptuję". Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close