Śląski Rynek Hurtowy Obroki sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na stworzenie raportu dotyczącego analizy rynku i otoczenia biznesowego spółki. Od wykonawcy oczekuje się ujęcia następujących elementów:

 – kompleksową analizę rynku, jego potencjał i ukierunkowania w najbliższych latach w woj. śląskim.

– popyt na powierzchnie produkcyjno-magazynowe – obecnie i przewidywania w perspektywie najbliższych lat, z uwzględnieniem różnych wielkości modułów (także mniejszych 100, 200, 500 -2000m2 i więcej) 

– grupę/y potencjalnych najemców (m.in. sektory, branże, struktura wielkości wynajmowanej powierzchni), ich preferencje (m.in. powierzchnia, układ, założenia techniczno-użytkowe obiektu), w tym ograniczenia,

– kryteria wyboru lokalizacji grup potencjalnych najemców,

– podaż, przyczyny ewentualnych pustostanów w woj. śląskim. – obecnie i w najbliższych latach

– analizę stawek czynszowych oraz warunków najmu (zachęty, itp.) w woj. śląskim. – obecnie i w najbliższych latach

– identyfikację i analizę aktualnych i planowanych obiektów konkurencyjnych w województwie śląskim,

– analizę ryzyka i ograniczeń płynących z rynku np. powierzchni produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną, będących przedmiotem analizy, które mogą mieć wpływ na rentowność inwestycji przy założeniu podjęcia działań inwestycyjnych przez ŚRH OBROKI.

– analizę dotyczącą zapotrzebowania na bocznice kolejowe wraz zapleczem logistycznym,

 

Analiza powinna również zawierać dane dotyczące strony technicznej sektora, w szczególności:

– rok powstania Hal / magazynów,

– materiał z jakiego jest wykonany magazyn/hala – płyta obornicka / konstrukcja murowana, inne

– wysokość Hali / magazynu,

– ilość, szerokości i wysokości bram wjazdowych (czy istnieje możliwość wysokiego składowania)

– ogrzewanie – czy posiada jak tak to jakie,

– stan i rodzaj posadzki,

– jakie jest maksymalne możliwe zabezpieczenie elektryczne,

– czy posiada węzeł sanitarny, Biuro itp.,

– czy obiekt jest ogrodzony, monitorowany i ochraniany 24h, czy posiada systemy zabezpieczeń, system alarmowy,

– czy jest rampa wyładunkowa i wjazd z poziomu „0”,

– możliwe maksymalne obciążenie posadzki na 1 m2,

– rodzaj oświetlenia,

– czy istnieje możliwość adaptacji na potrzeby Najemcy – kto płaci za modernizację

– czy posiada system ppoż,

– czy jest wentylacja, klimatyzacja w pomieszczeniach,

– czy obiekt ma mpzp.

– dodatkowe wyposażenie (np. suwnice, regały wysokiego składowania itp.)

 

Oferty należy przesyłać na adres e-mailowy info@obroki.pl do dnia 15-10-2019 r.

Jednocześnie zastrzegamy prawo do odwołania lub zakończenia konkursu bez wyłonienia wykonawcy w każdym momencie trwania naboru ofert.Śląski Rynek Hurtowy Obroki sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na stworzenie raportu dotyczącego analizy rynku i otoczenia biznesowego spółki. Od wykonawcy oczekuje się ujęcia następujących elementów:

 – kompleksową analizę rynku, jego potencjał i ukierunkowania w najbliższych latach w woj. śląskim.

– popyt na powierzchnie produkcyjno-magazynowe – obecnie i przewidywania w perspektywie najbliższych lat, z uwzględnieniem różnych wielkości modułów (także mniejszych 100, 200, 500 -2000m2 i więcej) 

– grupę/y potencjalnych najemców (m.in. sektory, branże, struktura wielkości wynajmowanej powierzchni), ich preferencje (m.in. powierzchnia, układ, założenia techniczno-użytkowe obiektu), w tym ograniczenia,

– kryteria wyboru lokalizacji grup potencjalnych najemców,

– podaż, przyczyny ewentualnych pustostanów w woj. śląskim. – obecnie i w najbliższych latach

– analizę stawek czynszowych oraz warunków najmu (zachęty, itp.) w woj. śląskim. – obecnie i w najbliższych latach

– identyfikację i analizę aktualnych i planowanych obiektów konkurencyjnych w województwie śląskim,

– analizę ryzyka i ograniczeń płynących z rynku np. powierzchni produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną, będących przedmiotem analizy, które mogą mieć wpływ na rentowność inwestycji przy założeniu podjęcia działań inwestycyjnych przez ŚRH OBROKI.

– analizę dotyczącą zapotrzebowania na bocznice kolejowe wraz zapleczem logistycznym,

 

Analiza powinna również zawierać dane dotyczące strony technicznej sektora, w szczególności:

– rok powstania Hal / magazynów,

– materiał z jakiego jest wykonany magazyn/hala – płyta obornicka / konstrukcja murowana, inne

– wysokość Hali / magazynu,

– ilość, szerokości i wysokości bram wjazdowych (czy istnieje możliwość wysokiego składowania)

– ogrzewanie – czy posiada jak tak to jakie,

– stan i rodzaj posadzki,

– jakie jest maksymalne możliwe zabezpieczenie elektryczne,

– czy posiada węzeł sanitarny, Biuro itp.,

– czy obiekt jest ogrodzony, monitorowany i ochraniany 24h, czy posiada systemy zabezpieczeń, system alarmowy,

– czy jest rampa wyładunkowa i wjazd z poziomu „0”,

– możliwe maksymalne obciążenie posadzki na 1 m2,

– rodzaj oświetlenia,

– czy istnieje możliwość adaptacji na potrzeby Najemcy – kto płaci za modernizację

– czy posiada system ppoż,

– czy jest wentylacja, klimatyzacja w pomieszczeniach,

– czy obiekt ma mpzp.

– dodatkowe wyposażenie (np. suwnice, regały wysokiego składowania itp.)

 

Oferty należy przesyłać na adres e-mailowy info@obroki.pl do dnia 15-10-2019 r.

Jednocześnie zastrzegamy prawo do odwołania lub zakończenia konkursu bez wyłonienia wykonawcy w każdym momencie trwania naboru ofert.Śląski Rynek Hurtowy Obroki sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na stworzenie raportu dotyczącego analizy rynku i otoczenia biznesowego spółki. Od wykonawcy oczekuje się ujęcia następujących elementów:

 – kompleksową analizę rynku, jego potencjał i ukierunkowania w najbliższych latach w woj. śląskim.

– popyt na powierzchnie produkcyjno-magazynowe – obecnie i przewidywania w perspektywie najbliższych lat, z uwzględnieniem różnych wielkości modułów (także mniejszych 100, 200, 500 -2000m2 i więcej) 

– grupę/y potencjalnych najemców (m.in. sektory, branże, struktura wielkości wynajmowanej powierzchni), ich preferencje (m.in. powierzchnia, układ, założenia techniczno-użytkowe obiektu), w tym ograniczenia,

– kryteria wyboru lokalizacji grup potencjalnych najemców,

– podaż, przyczyny ewentualnych pustostanów w woj. śląskim. – obecnie i w najbliższych latach

– analizę stawek czynszowych oraz warunków najmu (zachęty, itp.) w woj. śląskim. – obecnie i w najbliższych latach

– identyfikację i analizę aktualnych i planowanych obiektów konkurencyjnych w województwie śląskim,

– analizę ryzyka i ograniczeń płynących z rynku np. powierzchni produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną, będących przedmiotem analizy, które mogą mieć wpływ na rentowność inwestycji przy założeniu podjęcia działań inwestycyjnych przez ŚRH OBROKI.

– analizę dotyczącą zapotrzebowania na bocznice kolejowe wraz zapleczem logistycznym,

 

Analiza powinna również zawierać dane dotyczące strony technicznej sektora, w szczególności:

– rok powstania Hal / magazynów,

– materiał z jakiego jest wykonany magazyn/hala – płyta obornicka / konstrukcja murowana, inne

– wysokość Hali / magazynu,

– ilość, szerokości i wysokości bram wjazdowych (czy istnieje możliwość wysokiego składowania)

– ogrzewanie – czy posiada jak tak to jakie,

– stan i rodzaj posadzki,

– jakie jest maksymalne możliwe zabezpieczenie elektryczne,

– czy posiada węzeł sanitarny, Biuro itp.,

– czy obiekt jest ogrodzony, monitorowany i ochraniany 24h, czy posiada systemy zabezpieczeń, system alarmowy,

– czy jest rampa wyładunkowa i wjazd z poziomu „0”,

– możliwe maksymalne obciążenie posadzki na 1 m2,

– rodzaj oświetlenia,

– czy istnieje możliwość adaptacji na potrzeby Najemcy – kto płaci za modernizację

– czy posiada system ppoż,

– czy jest wentylacja, klimatyzacja w pomieszczeniach,

– czy obiekt ma mpzp.

– dodatkowe wyposażenie (np. suwnice, regały wysokiego składowania itp.)

 

Oferty należy przesyłać na adres e-mailowy info@obroki.pl do dnia 15-10-2019 r.

Jednocześnie zastrzegamy prawo do odwołania lub zakończenia konkursu bez wyłonienia wykonawcy w każdym momencie trwania naboru ofert.Śląski Rynek Hurtowy Obroki sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na stworzenie raportu dotyczącego analizy rynku i otoczenia biznesowego spółki. Od wykonawcy oczekuje się ujęcia następujących elementów:

 – kompleksową analizę rynku, jego potencjał i ukierunkowania w najbliższych latach w woj. śląskim.

– popyt na powierzchnie produkcyjno-magazynowe – obecnie i przewidywania w perspektywie najbliższych lat, z uwzględnieniem różnych wielkości modułów (także mniejszych 100, 200, 500 -2000m2 i więcej) 

– grupę/y potencjalnych najemców (m.in. sektory, branże, struktura wielkości wynajmowanej powierzchni), ich preferencje (m.in. powierzchnia, układ, założenia techniczno-użytkowe obiektu), w tym ograniczenia,

– kryteria wyboru lokalizacji grup potencjalnych najemców,

– podaż, przyczyny ewentualnych pustostanów w woj. śląskim. – obecnie i w najbliższych latach

– analizę stawek czynszowych oraz warunków najmu (zachęty, itp.) w woj. śląskim. – obecnie i w najbliższych latach

– identyfikację i analizę aktualnych i planowanych obiektów konkurencyjnych w województwie śląskim,

– analizę ryzyka i ograniczeń płynących z rynku np. powierzchni produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną, będących przedmiotem analizy, które mogą mieć wpływ na rentowność inwestycji przy założeniu podjęcia działań inwestycyjnych przez ŚRH OBROKI.

– analizę dotyczącą zapotrzebowania na bocznice kolejowe wraz zapleczem logistycznym,

 

Analiza powinna również zawierać dane dotyczące strony technicznej sektora, w szczególności:

– rok powstania Hal / magazynów,

– materiał z jakiego jest wykonany magazyn/hala – płyta obornicka / konstrukcja murowana, inne

– wysokość Hali / magazynu,

– ilość, szerokości i wysokości bram wjazdowych (czy istnieje możliwość wysokiego składowania)

– ogrzewanie – czy posiada jak tak to jakie,

– stan i rodzaj posadzki,

– jakie jest maksymalne możliwe zabezpieczenie elektryczne,

– czy posiada węzeł sanitarny, Biuro itp.,

– czy obiekt jest ogrodzony, monitorowany i ochraniany 24h, czy posiada systemy zabezpieczeń, system alarmowy,

– czy jest rampa wyładunkowa i wjazd z poziomu „0”,

– możliwe maksymalne obciążenie posadzki na 1 m2,

– rodzaj oświetlenia,

– czy istnieje możliwość adaptacji na potrzeby Najemcy – kto płaci za modernizację

– czy posiada system ppoż,

– czy jest wentylacja, klimatyzacja w pomieszczeniach,

– czy obiekt ma mpzp.

– dodatkowe wyposażenie (np. suwnice, regały wysokiego składowania itp.)

 

Oferty należy przesyłać na adres e-mailowy info@obroki.pl do dnia 15-10-2019 r.

Jednocześnie zastrzegamy prawo do odwołania lub zakończenia konkursu bez wyłonienia wykonawcy w każdym momencie trwania naboru ofert.

Konkurs ofert na stworzenie raportu dotyczącego analizy rynku i otoczenia biznesowego spółki

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię plików cookies. Jeśli akceptujesz ją, kliknij "Akceptuję". Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close