Cele strategiczne Spółki

Główne cele i kierunki strategiczne działalności Śląskiego Rynku Hurtowego OBROKI Sp. z o.o. (dawniej Centrum Handlu Hurtowego Sp. z o.o.) są nakierowane na zachowanie dotychczasowej efektywności gospodarowania, dywersyfikacji działalności handlowej oraz utrwaleniu wizerunku i wzmocnieniu pozycji rynkowej Spółki, przy założeniu realizacji zaplanowanych zamierzeń:

 • Utworzenie rynku regionalnego pod nazwą Śląski Rynek Rolno-Hurtowy, który będzie uzupełnieniem istniejącego rynku spożywczego o rynek nieprzetworzonych produktów rolnych;
 • Inwestycje w zaawansowane rozwiązania informatyczne, modernizacja infrastruktury techniczno-sprzętowej, wdrożenie nowych narzędzi systemowych wspierających działalność handlową operatorów i pracowników Śląskiego Rynku Hurtowego OBROKI Sp. z o.o.;
 • Przygotowanie hali dla przedstawicielstw firm zagranicznych oferujących tradycyjne produkty ze swoich krajów;
 • Wprowadzenie nowych elementów wizualizacji Spółki i intensywna promocja marki OBROKI;
 • Optymalizacja powierzchni sprzedażowej, organizacja pracy Spółki w duchu ciągłego samodoskonalenia, a co się z tym wiąże – nieustanne podnoszenie jakości oferowanych usług i produktów.

Czynniki decydujące o pozycji konkurencyjnej Spółki

Mocne strony

 • Prowadzenie działalności w miejscu o wieloletnich tradycjach handlu hurtowego;
 • Ponad 90% wykorzystanie powierzchni przeznaczonej pod wynajem;
 • Satysfakcjonująca dochodowość działalności umożliwiająca finansowanie ze środków własnych odtworzeniowych wydatków inwestycyjnych;
 • dobrze zorganizowana obsługa ruchu pojazdów na obecnym terenie Śląskiego Rynku Hurtowego OBROKI Sp. z o.o. (szerokie drogi, łatwy dojazd do hal, łatwy załadunek i wyładunek, dogodne dla klientów godziny pracy);
 • Stabilność oferty i uwrażliwienie na potrzeby klienta.

Szanse

 • Decyzje władz lokalnych w sprawie budowy drogi – łącznika – pomiędzy centrum Chorzowa a autostradą A4 przecinającego Drogową Trasę Średnicową oraz biegnącego w sąsiedztwie obecnych terenów Śląskiego Rynku Hurtowego OBROKI  Sp. z o.o.;
 • Bliskość Euroterminala w Sławkowie, który w niedalekiej przyszłości może stanowić główny punkt dystrybucji na Polskę i Europę Zachodnią żywności importowanej z Ukrainy.