Działalność Śląskiego Rynku Hurtowego OBROKI wywiera bezpośredni i pośredni wpływ na środowisko naturalne, społeczeństwo i gospodarkę. Dlatego Spółka dokłada wszelkich starań, aby ten wpływ był wyłącznie pozytywny i w tym celu dąży do trwałego i zrównoważonego rozwoju, integrującego procesy gospodarcze, środowiskowe i społeczne.

Przyjęcie programu zrównoważonego rozwoju i realizacja proekologicznych celów skutkuje zarówno optymalizacją kosztów prowadzonej działalności, jak i zadowoleniem klientów. Zgodnie z tymi założeniami zrealizowano lub zaplanowano do realizacji szereg działań między innymi w zakresie optymalizacji kosztów zużycia mediów czy działalności filantropijnej na rzecz lokalnej społeczności.