Strategické cíle společnosti

Hlavní strategické cíle a směry činnosti Slezského velkoobchodního tržiště OBROKI Sp. z o.o. (původně Velkoobchodní centrum – Centrum Handlu Hurtowego Sp. z o.o.) jsou zaměřeny na zachování dosavadní efektivity hospodaření, diverzifikaci obchodní činnosti, zvýšení povědomí značky a upevnění pozice na trhu, při současné realizaci plánových cílů:

 • Utvoření regionálního tržiště s názvem Slezské zemědělské velkoobchodní tržiště (Śląski Rynek Rolno-Hurtowy), které rozšíří stávající potravinové tržiště o sortiment nezpracovaných zemědělských komodit;
 • Investice do pokročilých informačních řešení, modernizace technické infrastruktury a zařízení, Zavedení nových systémových nástrojů podporujících obchodní činnost operátorů a zaměstnanců Slezského velkoobchodního tržiště OBROKI Sp. z o.o.;
 • Příprava haly pro zástupce zahraničních firem, které nabízejí tradiční produkty ze svých zemí;
 • Zavedení nových prvků vizualizace společnosti a intenzivní propagace značky OBROKI;
 • Optimalizace prodejní plochy, organizace práce společnosti v rámci neustálého sebezdokonalování, s tím spojené neustálé zvyšování kvality nabízených služeb a produktů.

Silné stránky

 • Vykonávání obchodní činnosti v místě s dlouholetou velkoobchodní tradicí;
 • Více než 90% využití plochy určené k pronájmu;
 • Uspokojující návratnost investic;
 • Obsluha pohybu vozidel na stávajícím území Slezského velkoobchodního tržiště OBROKI Sp. z o.o. (široké cesty, snadný příjezd k halám, jednoduchá nakládka a vykládka, provozní doba příznivá pro klienty);
 • Stabilní nabídka a naslouchání potřebám klientů.

Šance

 • Rozhodnutí místních úřadů ve věci výstavby silnice – spojky – mezi centrem Chorzowa a dálnicí A4, která  prochází přes centrální dálnici (Drogowa Trasa Średnicowa) a vede kolem Slezského velkoobchodního tržiště OBROKI Sp. z o.o.;
 • Euroterminál ve Sławkowě, který se v krátké době může stát hlavním distribučním střediskem pro Polsko a západní Evropu v rámci potravin dovážených z Ukrajiny.