Činnost Slezského velkoobchodního tržiště OBROKI Sp. z o.o. má přímý i nepřímý vliv na přírodní prostředí, společnost a hospodářství. Proto se společnost snaží, aby byl tento vliv veskrze pozitivní a její snahou je trvalý a rovnoměrný rozvoj, který integruje hospodářské, místní a společenské procesy.

Přijetí programu rovnoměrného rozvoje a realizace proekologických cílů s sebou nese optimalizaci nákladů na vykonávanou činnost a spokojenost klientů. V souladu s těmito principy byla realizována nebo je plánována řada činností, mj. v rámci optimalizace nákladů na spotřebovanou energii nebo charitativní činnost ve prospěch místního společenství.